ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Φ.Ε.Ε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ