ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Τακτικά μέλη

  • Βλασσόπουλος Νικόλαος                                Πρόεδρος
  • Νικολούτσος Γεώργιος                                    Αντιπρόεδρος
  • Κόλμαν Νικόλαος                                              Γενικός Γραμματέας
  • Μαγγανάς Παναγιώτης                                    Ταμίας
  • Βασαγεώργης Θεοφάνης                                 Μέλος
  • Λύγδας Ευάγγελος                                            Μέλος
  • Φλόκα-Βογιατζή Χρηστίνα                              Μέλος