ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Τακτικά μέλη

  • Πρόεδρος : Νικόλαος Κόλμαν
  • Αντιπρόεδρος : Δέσποινα Μακριδάκη
  • Γενικός Γραμματέας : Γιώργος Παπαχαρίσης
  • Ταμίας : Γιώργος Νικολούτσος
  • Μέλη : Κατερίνα Βουρεξάκη,  Έφη Κουνέλλη , Χριστίνα Φλόκα