38 ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα Φαρμακεία των 32 Ευρωπαϊκών χωρών, μέλη της PGEU ,παρέχουν 38 υπηρεσίες υγείας. Από αυτές οι 20 είναι αμειβόμενες. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που προέκυψε από την μελέτη του Πορτογαλικού Ινστιτούτου lsbe υπο την αιγίδα της PGEU. Το Φαρμακείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών – μια Ευρωπαϊκή Προοπτική”. Οι υπηρεσίες υγείας που ήδη παρείχαν τα Φαρμακεία σε μερικές χώρες διευρύνθηκαν με την έλευση της πανδημίας. Το επίκεντρο αυτών των υπηρεσιών είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα, η πρόσβαση, η τήρηση, η ολοκληρωμένη φροντίδα, η προαγωγή της υγείας. Αρκετές υπηρεσίες αφιερώθηκαν στη διαχείριση του covid : καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, παράδοση φαρμάκων στο σπίτι για ευάλωτους και σε απομόνωση ασθενείς, χορήγηση από τα Φαρμακεία αρκετών νοσοκομειακών φαρμάκων σε έλλειψη. Η πρόκληση του σήμερα για τα Φαρμακεία όλων των Ευρωπαϊκών χωρών είναι η διαχείριση ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Συμπερασματικά: ήρθε ο καιρός όπου τα Φαρμακεία πρέπει να εστιάσουν εκτός από το κλασικό μοντέλο “παροχής σκευασμάτων” στο σύγχρονο μοντέλο “Παροχής Υπηρεσιών Υγείας”. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Φαρμακοποιός θα καταφέρει να ενσωματωθεί και να ενισχύσει την Δημόσια Υγεία αμειβόμενος.