Φ.Ε.Ε. προς Υπουργείο Υγείας: Φαρμακείο δίπλα σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Φ.Ε.Ε.: Ζητάμε την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Ελλάδος επιθυμεί να εκφράσει τον σοβαρό προβληματισμό της για την έναρξη λειτουργίας φαρμακείου δίπλα σε σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων.

Κατά την εξυπηρέτηση των πελατών και τον ανεφοδιασμό στα πρατήρια υγρών καυσίμων εκπέμπονται άοσμοι και αόρατοι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι μόλις ένα λεπτό έκθεσης σε αυτούς τους ρύπους οδηγεί σε εξαιρετικά αυξημένη συγκέντρωση βενζολίου στο αίμα την επόμενη ημέρα. Το βενζόλιο έχει αποδεδειγμένες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης και της καρκινογόνου δράσης.

Οι μελέτες έχουν ορίσει ως μέσο όριο διάχυσης των σωματιδίων βενζολίου τα 50 μέτρα, και ως ανώτατο όριο τα 100 μέτρα. Είναι επομένως σαφές οτι η λειτουργία φαρμακείου τόσο κοντά σε πρατήριο καυσίμων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των πελατών του, πολλοί από τους οποίους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή νοσούν.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει άμεσα δράση, όχι μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και με νομοθετικό έργο, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τέτοιες επικίνδυνες επιχειρηματικές ενέργειες.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

Ν.Βλασσόπουλος Ν.Κόλμαν