Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στο Φαρμακείο (13 Νοεμβρίου 2022, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Μαρία Πλαταρά - Φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, PhD UAB

Μαρία Πλαταρά – Φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, PhD UAB