Εξαγωγές φαρμάκων: Ιταλία

Το ίδιο πρόβλημα και μεγαλύτερο με τις παράλληλες εξαγωγές και τα αρνητικά στην λειτουργία του επαγγέλματος, αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, φίλοι μας Ιταλοί. Κατά την περίοδο 2017-2019, οι εξαγωγές φαρμάκων από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 58%(εκ των οποίων 20,9% μόνο τον τελευταίο χρόνο). Η συνολική αξία του 2019 υπερβαίνει τα 33,5 δισ.εκ. ευρώ.

Η πρώτη χώρα προορισμού των εξαγωγών Η.Π.Α., οι οποίες το 2019 αντιπροσώπευαν το 18,6% των συνολικών εξαγωγών. Οι εταιρίες στον φαρμακευτικό τομέα στην Ιταλία όλης της αλυσίδας είναι 50.000 και απασχολούν 280.000 άτομα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 23.000 ενδιάμεσοι και 18.000 φαρμακεία.

*Η φαρμακευτική έκθεση ενημερώθηκε τον Ιούνιο του 2020.