ΕΜΒΟΛΙΟ Moderna μερικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτό της Pfizer

– Το εμβόλιο Moderna ενδείκνυται από την ηλικία των 18 ετών, αντί των 16 ετών.

– Το πρόγραμμα εμβολιασμού προβλέπει δύο χορηγήσεις σε απόσταση 28 ημερών, αντί τουλάχιστον 21 ημερών.

– Η ανοσία αποκτάται πλήρως από 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη χορήγηση, αντί για μία.

– Το εμβόλιο φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -15 ° και -25 °, αλλά είναι σταθερό μεταξύ +2 ° και + 8 ° για 30 ημέρες εάν δεν ανοίξει.

– Το φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων περιέχει 6,3 ml και δεν απαιτεί αραίωση, επομένως είναι έτοιμο για χρήση.