Διαχείριση & προβολή του φαρμακείου επιχείρηση σήμερα

Η Ημερίδα της ΦΕΕ Διαχείριση & προβολή του φαρμακείου επιχείρηση σήμερα στις 7/4/2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

Τα μέλη του ΔΣ της Φ.Ε.Ε. με τους ομιλητές

Ο πρόεδρος της Φ.Ε.Ε. κΚόλμαν

Η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ και Αντιπρόεδρος της Φ.Ε.Ε. κ.Μακριδάκη

Ο σύμβουλος του Υπ.Υγείας κ. Καραθάνος

Το μέλος του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. και υποψήφια στην Ευρωβουλή κ.Βουρεξάκη

Ο Γ.Γ. της Φ.Ε.Ε. κ.Παπαχαρίσης

Το προεδρείο της Ημερίδας κ.Παπαχαρίσης και κ.Λύγδας

Ομιλητής κ.Καζάζης

Ομιλήτρια κ. Σαματά

Ομιλήτρια κ. Αθανασοπούλου

Ομιλητρια κ.Χυτήρογλου

Ομιλητές κ. Παρασκευόπουλος, κ.Ευστρατιάδης, κ.Ηλιοπούλου  

Ομιλήτρια κ.Ηλιοπούλου

Βίντεο εκδήλωσης