ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ: ΜΙΣΟ ΔΙΣΕΚΑΤ. ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ!

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα με την ευκαιρία της «Global Diabetes Compact»τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης παραγωγής ποιοτικής ινσουλίνης ειδικά σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, όπου οι περισσότεροι ασθενείς με διαβήτη έχουν δυσκολία πρόσβασης σε αυτό το φάρμακο!

Η πανδημία το καθιστά πιο επείγον!

*δυσκολία αποθήκευσης ,περίπλοκα πρωτόκολλα θεραπείας αλλά και ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ ,δημιουργούν ασθενείς 2 ταχυτήτων…και έπειτα μας λένε….

υπέρτατο αγαθό η υγεία πέρα από κάθε οικονομική δραστηριότητα! ?…..

Σήμερα 3 φαρμ.εταιρείες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή ινσουλίνης{Eli Lilly,Novo Nordisk,Sanofi} κυριαρχούν στην αγορά..και ως εκ θαύματος αυξάνουν ταυτόχρονα την τιμή της!

O ρόλος ΠΟΥ: Να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ,ο διαβήτης τύπου 2 αναπτύσσεται ραγδαίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Ο ΠΟΥ πρέπει να εργαστεί επειγόντως και ακατάπαυστα για να διασφαλίσει ποιοτική παραγωγή.

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

«Η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου και δεν υπόκειται σε διακρίσεις φυλής, θρησκείας,πολιτικής πεποίθησης, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης»

*στη πράξη όχι μόνο λόγια…

Ν. Βλασσοπουλος για Φ.Ε.Ε.