Έρευνα για τις επιπτώσεις της αυτοάνοσης θρομβοπενικής πορφύρας (ΙΘΠ)

Έρευνα με την ονομασία I-WISh, που διεξήχθη στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ειδικών για μια σπάνια νόσο της αυτοάνοσης θρομβοπενικής πορφύρας (ΙΘΠ) σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των ομάδων ασθενών και της Novartis, αποκάλυψε τις επιπτώσεις της ΙΘΠ στην καθημερινή ζωή των ασθενών και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη θεραπεία και τη διαχείριση της κατάστασης τους.

Πολλοί ασθενείς με τη σπάνια νόσο της αυτοάνοσηςθρομβοπενικής πορφύρας (ΙΘΠ) διαπιστώνουν ότι αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της καθημερινής τους ζωής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενδιάμεσης ανάλυσης της έρευνας I-WISh που διεξήγαγε η Novartis, τα οποία παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 23οΣυνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (European Hematology Association – EHA) στη Στοκχόλμη της Σουηδίας (Abstract #PF654).

Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανάλυσης της έρευνας σε περισσότερους από 1.300 ασθενείς με ΙΘΠ αποκάλυψαν τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις της ΙΘΠ στην ποιότητα της ζωής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότεροι από το ένα τρίτο (36%) των ασθενών δήλωσαν ότι η ΙΘΠ είχε σοβαρές επιπτώσεις στη συναισθηματική τους κατάσταση και 28% των ασθενών ανέφεραν ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπόρεσαν να πάνε στην εργασία τους λόγω των συμπτωμάτων. Περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών ανέφεραν ότι η κόπωση ήταν το πλέον σοβαρό σύμπτωμα κατά τη διάγνωση (71%) και κατά την ολοκλήρωση της έρευνας (64%).  

«Η έντονη κόπωση, ειδικότερα, αναφέρθηκε από πολλούς ασθενείς ως το δυσκολότερα αντιμετωπίσιμο σύμπτωμα της ΙΘΠ», δήλωσε η Δρ. Nichola Cooper, MD, λέκτορας στο Hammersmith Hospital, ImperialCollege London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της I-WISh. «Αυτό συνιστά ένα σημαντικό μήνυμα για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που παρακολουθούν ασθενείς με αυτή τη σπάνια νόσο. Η ΙΘΠ δεν αφορά μόνο στους μώλωπες και τον κίνδυνο αιμορραγίας».

Η Συντονιστική Επιτροπή της I-WISh δημιούργησε τον δείκτη ITP Life Quality Index (ILQI), ένα εργαλείο το οποίο αποτελείται από δέκα ερωτήσεις και το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής των ασθενών με ΙΘΠ. Το ILQI εγκυροποιήθηκεαρχικά σε ποιοτικές αναλύσεις προτού παρουσιαστεί στην έρευνα I-WISh και θα προσφέρει στους κλινικούς ιατρούς τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα τα συμπτώματα πέρα από την αιμορραγία και να μην εξαρτώνται μόνο από τις μετρήσεις των αιμοπεταλίων κατά τη θεραπεία των ασθενών με ΙΘΠ1

«Ορισμένοι ασθενείς αντιλαμβάνονται ότι η κόπωση αποτελεί τόσο σημαντικό ζήτημα στην καθημερινή ζωή τους, μόνο αφού αυτή αντιμετωπιστεί με τη θεραπεία», δήλωσε η Δρ. Cooper. «Το εργαλείο ILQI θα βοηθήσει στην ακριβέστερη μέτρηση αυτής της βελτίωσης και θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της νόσου στην ποιότητα της ζωής των ασθενών, έτσι ώστε η παρακολούθηση να μη βασίζεται μόνο στις μετρήσεις των αιμοπεταλίων». 

Σε γενικές γραμμές, οι δύο κύριοι θεραπευτικοί στόχοι που ανέφεραν οι ασθενείς ήταν η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων στις αιματολογικές εξετάσεις (79%) και η αύξηση των επιπέδων ενέργειας (55%).

Σύμφωνα με το Δρ. Samit Hirawat, Επικεφαλής του Novartis Oncology Global Drug Development τα αρχικά δεδομένα από την έρευνα I-WISh αποκαλύπτουν πώς μια σπάνια αιματολογική νόσος, όπως είναι η ΙΘΠ, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα λειτουργίας του ασθενούς στην καθημερινή του ζωή. Όπως είπε, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι, πέρα από την ιατρική, οι ασθενείς με ΙΘΠ αναζητούν στήριξη, συμπαράσταση και κατανόηση από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρόκειται για σημαντικές διαπιστώσεις και θα φροντίσουμε να τις εντάξουμε στα προγράμματα και στις υπηρεσίες που αναπτύσσουμε για να προσφέρουμε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτή την ομάδα ασθενών. 

Ανθή Αγγελοπούλου