Διοικητικό Συμβούλιο Εκτύπωση

 

Τακτικά Μέλη

Μεσσήνης Θεόδωρος, Φαρμακοποιός Πρόεδρος
Κανιούρας Άγγελος, Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος
Σενούντα Αντουάν, Φαρμακοποιός Γενικός Γραμματέας
Μαγγανάς Παναγιώτης, Φαρμακοποιός Ταμίας
Βασαγεώργης Θεοφάνης, Φαρμακοποιός Μέλος
Αυγήδου Μάρθα, Φαρμακοποιός Μέλος

Βλασσόπουλος Νικόλαος, Φαρμακοποιός

Μέλος